Lokata Oparta o Nieruchomości Rolne

Poznaj więcej szczegółów

Gwarantowana Lokata Kapitału w Nieruchomości Rolne

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach, napisz lub zadzwoń do nas.

Informacje wstępne

Jako grupa podmiotów działających na rynku finansowym, posiadamy ogromne, 35 letnie doświadczenie ze wszelkiego rodzaju narzędziami finansowymi, począwszy od nieruchomości, poprzez giełdę, fundusze inwestycyjne, złoto, diamenty inwestycyjne, Forex, a kończąc, ostatnimi laty, na OZE, kryptowalutach i startupach. W 2021 roku postanowiliśmy zainwestować w AgroBiznes i wrócić, niejako, do korzeni – do produkcji żywności.

To nasze wieloletnie doświadczenie w branży finansowej nauczyło nas, aby zawsze stawiać bezpieczeństwo lokaty kapitału na pierwszym miejscu. We wszystkich rozmowach, które prowadzimy z naszymi Inwestorami, parametr bezpieczeństwa pieniędzy jest zawsze priorytetem. Zysk, ok, dobrze jak jest atrakcyjny, ale parametr bezpieczeństwa jest zawsze najważniejszy.

Nasze lokaty kapitałowe są dostosowane do możliwości i potrzeb każdego Inwestora – zarówno początkującego, dysponującego kapitałem rzędu kilku tysięcy złotych, jak i Inwestorów chcących ulokować kapitał liczony w dziesiątkach milionów złotych.

Czas trwania lokat również jest bardzo elastyczny – mamy oferty krótkoterminowe – kilkumiesięczne, jak i długoterminowe – na kilka lat.  Wszystkie parametry naszych lokat, łącznie z zyskiem, są gwarantowane umową, ubezpieczone, a posiadacz lokaty staje się rzeczywistym, pełnoprawnym właścicielem aktywa, które przynosi mu zyski.

Ofertę, którą tutaj przedstawiamy jest rodzajem krótkoterminowej lokaty kapitału, opartą o umowę, w której gwarantujemy Inwestorowi zysk w wysokości do 30% za ok. 6 miesięcy lokaty, oraz do 50% za ok. 12 miesięcy lokaty.

Warunki lokaty w skrócie:

 • Czas trwania lokaty: około 6 miesięcy, lub około 12 miesięcy
 • Kwota lokaty: od 50.000 zł, wzwyż.
 • Zysk: do 30% za lokatę trwającą około 6 miesięcy, lub do 50% za lokatę trwającą około 12 miesięcy.
 • Umowa jest czynszem dzierżawnym, więc podatek jak za najem czyli od 8.5%.
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, wraz z wypracowanym zyskiem.
 • Zabezpieczenie: umowa dzierżawy / poddzierżawy gruntu.

Główne założenia przy prowadzeniu upraw na gruntach ornych.

Podejmując się każdego wyzwania w AgroBiznesie zwracamy szczególną uwagę na ekologię, ochronę środowiska, problematykę klimatyczną. Staramy się aby nasze działania nie tylko nie szkodziły, ale aby przynosiły naszej Planecie wymierne korzyści.

Dlatego nasze wszystkie uprawy oparte są o tzw. rolnictwo węglowe. Rolnictwo węglowe to metoda, która ogranicza emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie gwarantuje większy stopień zatrzymywania węgla w glebie.

Obecnie rolnictwo, według różnych szacunków, dopowiada za około 12% emisji gazów cieplarnianych, tymczasem zastosowanie rolnictwa węglowego nie dość, że całkowicie wyeliminuje tą emisję, to jest w stanie wchłonąć i przechowywać do 570 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

Istnieje wiele praktyk ochrony zasobów naturalnych w gospodarstwie, które poprawiają stan gleby i pochłaniają dwutlenek węgla, przynosząc jednocześnie ważne dodatkowe korzyści: zwiększoną retencję wody, funkcje hydrologiczne, bioróżnorodność i odporność. Jednymi z najważniejszych są:

 • Uprawa bez pługa, czyli uprawa zerowa, zwana uprawą bezorkową – – pług miesza glebę z powietrzem, umożliwiając utlenienie węgla z powrotem do atmosfery. Zamiast tego zaleca się koncentrowanie na uprawach wieloletnich lub używanie siewnika bezorkowego.
 • Mulcz – zaleca się pozostawienie resztek pożniwnych na miejscu uprawy w postaci ściółki. Podczas rozkładu pozostałość napędza obieg węgla w glebie.
 • Stosowanie obornika może ograniczyć lub całkowicie zastąpić zapotrzebowanie na nawozy syntetyczne, które zubożają składniki odżywcze gleby. Nawozy organiczne zapewniają glebie większe korzyści, zwiększając zdolność sekwestracji, retencję wody w glebie i stabilne źródło składników odżywczych.
 • Płodozmian – zaleca się zróżnicowane płodozmiany uwzględniające uprawę gatunków pastewnych czy wieloletnich, o mocno rozwiniętych systemach korzeniowych (np. trawy, koniczyny, lucerny).
 • Uprawa międzyplonów oraz wsiewek śródplonowych, dzięki którym zwiększy się poziom wchłaniania CO2 w rolnictwie;
 • ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt. Zadaniem wspomnianych użytków zielonych będzie przechwytywanie węgla z powietrza oraz wiązanie go w biomasie i w glebie;
 • wymieszanie słomy z glebą – praktyka ta wpłynie na poprawę właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby;

Uprawa węglowa przekłada się nie tylko na korzyści środowiskowe, ale również na wymierne korzyści finansowe. Unia Europejska przyjęła szereg przepisów, które mają na celu ograniczyć emisje CO2 do atmosfery, za którymi idą zachęty pieniężne. W Polsce powstał Krajowy Plan Strategiczny, który między innymi określa działania proekologiczne w rolnictwie. Na lata 2023–2027 zostało przeznaczone na ten cel ponad 25 mld euro. Te pieniądze w postaci m.in. certyfikatów węglowych będą przyznawane rolnikom za uprawy węglowe.

Szacuje się, że gospodarstwo rolne o powierzchni 500 hektarów może generować dodatkowy dochód w wysokości ok. 90 tys. zł rocznie.

Oprócz certyfikatów węglowych, mamy dopłaty bezpośrednie, które zgodnie z powyższym Planem na 2023-2027 będą wynosiły 118 euro/ha. Ponadto funkcjonują jeszcze inne dopłaty do konkretnych roślin, którymi obsadzamy uprawy. Dzięki tym dopłatom i przewidywalnym zyskom, które mamy ze sprzedaży upraw, możemy zapewnić naszym Inwestorom bezpieczne i atrakcyjne stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy.

Szczegółowy opis lokaty w grunty orne.

Lokata kapitału w produkcję roślinną na gruntach ornych początkowo miała jedynie zaspokoić nasze potrzeby paszowe dla naszych stad krów wysokomlecznych.

Dokonując jednak rozeznania na rynku zauważyliśmy pewnego rodzaju lukę w zakresie uprawy roślin. Odbiorcy zmagają się z problemem niedoborów na rynku, co widać w szczególności wśród hodowców zwierząt, którzy poszukują efektywnej i zdrowej paszy dla swoich stad. Do tego dochodzą rosnące ceny produktów rolnych oraz nawozów, które negatywnie oddziaływają zwłaszcza na małe i średnie gospodarstwa rolne. Uważamy, że tylko duże podmioty są w stanie przetrwać i konkurować ze sobą. Sytuację tą postanowiliśmy wykorzystać i zaprosić do współpracy prywatnych inwestorów, którzy poszukują alternatywnych i zarazem mało ryzykownych form na alokację swojego kapitału.

W dużym uproszczeniu, nasze przedsięwzięcie polega na wydzierżawianiu gruntów rolnych od osób prywatnych w celu ich zagospodarowania. Na gruntach zamierzamy uprawiać rośliny najbardziej opłacalne, tj. lucernę, kukurydzę, pszenicę, buraki i rzepak. Uprawy po zbiorach byłyby przez nas sprzedawane odpowiednim odbiorcom, a cześć zysku przekazywana inwestorom, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego projektu. W zamian za środki przekazane przez inwestorów możemy zakupić materiał siewny, przygotować grunt pod uprawę oraz zasiew i ponadto nabyć niezbędne środki ochrony roślin, i nawozy. Z kolei inwestorzy po zbiorach otrzymają od nas wynagrodzenie, którego dokładna wysokość zostanie skonkretyzowana w umowie.

Wyliczyliśmy, że możemy zagwarantować inwestorowi zysk w wysokości 30% od wkładu przy lokacie trwającej ok 6 miesięcy lub 50% od wkładu przy lokacie trwającej ok 12 miesięcy. Uprawy ubezpieczamy w PZU.

Taka kooperacja jest bez wątpienia korzystna dla obu stron. Współpraca opiera się na dwóch etapach. Pierwszy z nich to zawarcie umowy pośrednictwa dzierżawy nieruchomości rolnej. Inwestor przekazuje wtedy Spółce środki, które mają zostać przeznaczone nie tylko na znalezienie i przyjęcie w użytkowanie odpowiedniej nieruchomości gruntowej, ale także na późniejsze urządzenie gruntu ornego. Po nawiązaniu współpracy wybieramy odpowiedni grunt pod nasze uprawy, a następnie, w imieniu i na rachunek Inwestora, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, zawieramy z wydzierżawiającym umowę dzierżawy. To co ważne, to że Inwestor jest bezpośrednim dzierżawcą / poddzierżawcą gruntu oraz właścicielem wszystkiego tego co na tym gruncie rośnie, co wpływa na jego większą kontrolę nad przedsięwzięciem. Jeśli grunt miałby odpowiednio dużą powierzchnię, to dopuszczamy możliwość jego wydzierżawienia przez większą liczbę osób. Drugi etap następuje po zawarciu umowy dzierżawy, kiedy podpisujemy z Inwestorem umowę poddzierżawy, która spełnia dwie funkcję. Po pierwsze, dzięki niej możemy rozpocząć prace rolne, a po drugie reguluje ona wynagrodzenie Inwestora w formie czynszu dzierżawnego, który, wraz z pełną zainwestowaną kwotą, jest wypłacany na koniec przedsięwzięcia.

Jest też opcja otwarcia celowej spółki cywilnej z Inwestorem jako jednym ze wspólników, który wnosi wkład do spółki w kwocie kapitału, który planuje ulokować.

Pragniemy podkreślić, że naszymi zaletami są doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy oraz użytkowany przez nas park maszynowy. Przeprowadziliśmy również rozpoznanie rynku nieruchomości pod kątem dostępności gruntów rolnych oraz opłacalności dzierżawy. Doskonale wiemy, gdzie grunty są najtańsze i jaką charakterystykę powinny spełniać, aby uzyskać zadowalające nas plony, a co za tym wygenerować zysk dla Inwestora.

Przykład lokaty:

Inwestor podpisuje umowę na dzierżawę gruntu ornego, przeznaczając na ten cel 100.000 zł. Umowa trwa do dnia 31.10.2023.

W ciągu 14 dni od zakończenia umowy Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, czyli 100.000 zł.

Dodatkowo spółka AgroRendite wypłaca Inwestorowi czynsz dzierżawny w wysokości 30% od zainwestowanej kwoty, czyli w tym przypadku 30.000 zł.

Otwórz swoją lokatę w nieruchomości rolne

Jeśli nasza oferta wydaje się dla Ciebie atrakcyjna i chciałbyś rozpocząć z nami współpracę, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami, lub kontaktu poprzez e-mail. Omówimy szczegóły współpracy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Podmioty odpowiedzialne

AGRORENDITE Sp. z o.o.

Adres:
ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA
BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 27, lok. 8
31-514 KRAKÓW

KRS: 0000985642

REGON: 522734413

NIP: 6751768437

RENDITE Sp. z o.o.

Adres:
BRONISŁAWA CZECHA 7,
43-300 BIELSKO-BIAŁA

KRS: 0000383294

REGON: 241929806

NIP: 9372647493

MILK INVEST Sp. z o.o.

Adres:
LORKI 12
13-324 GRODZICZNO

KRS: 0000915042

REGON: 389626086

NIP: 8771484419

Uzyskaj konsultację

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już teraz!