Gwarantowana Lokata Kapitału

Finanse pod kontrolą

INFORMACJE WSTĘPNE

MOŻLIWOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO
CECHY LOKATY KAPITAŁU

OTWÓRZ SWOJĄ LOKATĘ

IDEA WŁASNOŚCI

ZYSKI Z LOKATY

INFORMACJE WSTĘPNE

Działamy w branży finansowej ponad 17 lat i zawodowo skupiamy się na tematyce związanej z oszczędzaniem i skutecznym oraz bezpiecznym pomnażaniem tych oszczędności. Współpracowaliśmy z większością instytucji finansowych w Polsce. Przez te lata doświadczenia "przerobiliśmy" chyba wszystkie, warte uwagi, produkty finansowe na rynku (nie tylko polskim) i zawsze wybieraliśmy z tego dla siebie, dla swojej rodziny i znajomych, oraz dla swoich Klientów, to co jest najlepsze.

 

Bez względu, jednak na rodzaj posiadanych przeze nas inwestycji, zawsze z tyłu głowy mieliśmy ryzyko z tym związane, czasem mniejsze, czasem większe. Przy niskich możliwych zyskach to ryzyko było małe, ale czym potencjalne zyski były większe, tym i ryzyko było większe, czasem na tyle duże, że nie decydowaliśmy się na daną inwestycję.

 

Ofertę, którą tutaj przedstawiamy jest rodzajem inwestycji kapitału, opartą o umowę, w której gwarantujemy Inwestorowi zysk w wysokości 18% rocznie, wypłacany miesięcznie po 1.5%. Zysk jest czynszem dzierżawnym z aktywa, którego jedynym właścicielem jest sam Inwestor.

BEZPIECZEŃSTWO


Nasze wieloletnie doświadczenie w finansach nauczyło nas, aby zawsze stawiać bezpieczeństwo lokaty kapitału na pierwszym miejscu. We wszystkich rozmowach, które prowadzimy ze swoimi Klientami, parametr bezpieczeństwa pieniędzy jest zawsze priorytetem. Zysk, ok, dobrze jak jest atrakcyjny, ale parametr bezpieczeństwa jest najważniejszy. Jeśli lokata kapitału ma być bezpieczna, pozbawiona zbędnego ryzyka to musimy odrzucić wszystkie narzędzia finansowe oparte o fundusze inwestycyjne, giełdy, akcje, obligacje, złoto, kryptowaluty, startupy, itp., czyli wszystko co podlega mniejszej lub większej spekulacji na rynku.


Pozostało nam powrócić do najbardziej podstawowego i najstarszego prawa rzeczowego jakim jest prawo własności. Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym pozwalającym właścicielowi czerpać korzyści z rzeczy i dowolnie nią dysponować w zakresie obowiązującego prawa. Jeśli będziemy wyłącznymi właścicielami aktywa, na którym zarabiamy pieniądze, to będzie to jedna z najbezpieczniejszych lokat kapitału z jakimi możemy się spotkać. 


Właśnie tutaj przedstawiamy taki rodzaj lokaty kapitału, która jest pozbawiona zbędnego ryzyka. Wszystkie parametry lokaty są gwarantowane umową, ubezpieczone, a posiadacz lokaty staje się rzeczywistym, pełnoprawnym właścicielem aktywa, które przynosi mu zyski.

IDEA WŁASNOŚCI

Chcąc zostać właścicielem aktywa na którym można zarabiać, trzeba wiedzieć jaka będzie rentowność takiego biznesu. Wynajem własnej nieruchomości przynosi obecnie od 2-7% zysku rocznie w zależności od lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Niestety nie każdego stać na wydanie kilkuset tysięcy złotych na nieruchomość, poza tym mamy też koszty stałe związane z ubezpieczeniem, remontami, itp.


Jakie, więc, aktywa są dzisiaj najcenniejsze, o dużej rentowności? Mamy niepewne czasy, wszystko drożeje, jest wszędzie inflacja, giełdy się załamują, firmy bankrutują, może brakować gazu, prądu, ropy. A co, mimo tego wszystkiego, zawsze będzie niezmienne? – ludzie zawsze będą musieli jeść, mogą z wielu rzeczy zrezygnować, ale nie z jedzenia.


Dlatego lokata kapitału w produkcję jedzenia jest czymś, co zawsze przyniesie zyski i jest pewne. Postanowiliśmy więc że najlepszym aktywem, na którym można bezpiecznie i dużo zarobić będzie aktywo związane z produkcją żywności. Z kolei produktem spożywczym o bardzo dużym potencjale na rynkach światowych jest mleko i jego produkty pochodne, a dokładnie mleko w proszku, na które jest ogromy popyt ze strony rynku chińskiego. Dlatego zdecydowaliśmy, że naszym nośnikiem kapitału, aktywem, które będzie przynosiło wysoką stopę zwrotu z ulokowanego kapitału będzie producent tego mleka - krowa ras wysokomlecznych.

MOŻLIWOŚCI

Spółka Rendite, którą reprezentujemy, to polska firma skupiająca osoby z 35-cio letnim doświadczeniem w branży finansowej. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu na rynkach finansowych i priorytetowi bezpieczeństwa, podjęli decyzję o zaangażowanie się w produkcję żywności, jako pewny, bezpieczny i zyskowny sposób lokowania kapitału. 


Co istotne sama inwestycja w krowy wysokomleczne nie powstała z myślą o ofercie publicznej, lecz na potrzeby wewnętrzne wspólników spółki. Kilka osób dysponujących sporym kapitałem postanowiło dobrze go ulokować – a znają się na tym, bo robią to od 35 lat. Z założenia interesowały ich tylko i wyłącznie w pełni bezpieczne narzędzia, bez narażania się na jakąkolwiek stratę.

Po bardzo szczegółowej analizie rynku wybrali właśnie lokatę kapitału w krowy wysokomleczne. Ulokowali tam, własny kapitał i dopiero po ok półtorej roku, ocenili, że potencjał rynku jest na tyle duży, że własnym kapitałem w żaden sposób nie są w stanie zaspokoić popytu. Dlatego umożliwili dostęp do tej oferty inwestorom z zewnątrz.  W tym celu utworzyli nową spółkę – AgroRendite.

 Spółka AgroRendite umożliwia nam lokatę kapitału w agrobiznes, konkretnie, w hodowlę krów wysokomlecznych.

Lokata polega na kupieniu dowolnej ilości (od 1 sztuki, wzwyż) krów wysokomlecznych. Następnie, zgodnie z umową, dzierżawimy te krowy spółce rolniczej AgroRendite, która zajmuje się profesjonalną hodowlą i pozyskuje z tych krów mleko, obornik, cielęta i ostatecznie mięso.

 

Jako właściciele takiej lokaty stajemy się Wydzierżawiającymi i otrzymujemy z tytułu dzierżawy comiesięczny CZYNSZ. Dzierżawca (AgroRendite) co miesiąc wypłaca Wydzierżawiającemu 1,5% (18% rocznie) od kwoty którą ulokował.


Spółka AgroRendite współpracuje ze spółdzielnią Mlekovita – największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, obecna w 167 krajach na Świecie i zdolnościach przerobowych 8 mln litrów mleka na dobę.


Perspektywy wieloletniej lokaty kapitału są bardzo dobre – żywność cały czas drożeje, a ludzie muszą jeść… Ceny nawozów azotowych cały czas rosną, a krowy produkują ogromną ilość obornika, którego cena jest coraz wyższa, bo zastępuje nawozy azotowe. Właśnie obornik jest drugim, po mleku, faktorem zyskowności w naszym biznesie, który docelowo ma być też surowcem dla naszych biogazowni wytwarzających prąd. Nie do przecenienia jest również fakt, że każda nasza krowa wysokomleczna, co roku rodzi cielaka, który, jeśli to byczek, to jest sprzedawany, a jeśli krówka, to po 1,5 roku sama zaczyna produkować mleko. Hodowla rozwija się, więc w postępie geometrycznym, nawet bez zakupu nowych krów z zewnątrz. 


CECHY LOKATY KAPITAŁU

Lokata kapitału ma kilka wyróżników, które czynią ją bardzo atrakcyjną:


 1.)   Bezpieczeństwo inwestycji – Wydzierżawiający kupuje krowy wysokomleczne, otrzymuje umowę zakupu i dzierżawy, otrzymuje fakturę VAT na pełną kwotę lokaty oraz potwierdzenie własności z indywidualnymi numerami poszczególnych zakupionych krów z certyfikatem ubezpieczenia. Bezpieczeństwo takiej lokaty jest najwyższe z możliwych – Wydzierżawiający jest jedynym właścicielem aktywa którym jest krowa wysokomleczna.


2.)   Ponieważ umowa dotyczy dzierżawy, to dzierżawca (spółka) płaci Wydzierżawiającemu, CZYNSZ. Nie jest to procent od kapitału, odsetki, czy zysk z inwestycji, tylko czynsz. Z punktu widzenia podatkowego jest to taki sam czynsz jak za wynajem domu, mieszkania, itp. To oznacza, że płacimy od naszych dochodów z czynszu naprawdę mały podatek – jest to 8,5% przy dochodzie z czynszu do 100.000 zł i 12,5% przy dochodzie z czynszu powyżej 100.000 zł. Przypominam, że podatek przy zyskach kapitałowych to 19%, więc tutaj mamy ponad dwa razy niższy podatek!


3.)   Ubezpieczenie – dzierżawca (Spółka) płaci pełne ubezpieczenie za nasze krowy. Jest to ubezpieczenie w PZU na wszystko co się może wydarzyć, w tym śmierć, chorobę, wypadek, itp. W przypadku padnięcia krowy lub jej ubytku na skutek innych okoliczności, dzierżawca nabywa na rzecz Wydzierżawiającego i dzierżawi nową krowę na takich samych warunkach jak dotychczas, więc Wydzierżawiający niczym nie ryzykuje.


4.)   Umowy kupna dzierżawy krów wysokomlecznych standardowo są spisywane na 48 miesięcy (4 lata). W umowie każdy Wydzierżawiający ma zagwarantowane, że po tym okresie AgroRendite odkupi od niego krowy objęte umową za pełną kwotę, za którą zostały kupione, czyli 100% lokaty zostaje zwrócone na koniec umowy. Po tych 4 latach Wydzierżawiający może kontynuować współpracę kupując nowe krowy na kolejne 4 lata. Wydzierżawiający po uzgodnieniu z dzierżawcą, może, w razie potrzeby, zakończyć umowę wcześniej, niż po 4 latach i dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu 100% wpłaconych pieniędzy.


5.)   Dostępność lokaty – minimalna kwota do ulokowania, to tylko 11.500 zł (tyle kosztuje 1 krowa wysokomleczna).  Górna granica lokaty nie jest określona, jednak łączna wartość lokaty powinna zawsze stanowić wielokrotność kwoty 11.500 zł.


6.) Wydzierżawiającego nie interesuje nic co jest związane z technicznymi aspektami Lokaty - całość obowiązków hodowlanych, weterynaryjnych, żywieniowych, ubezpieczeniowych, zapewnienia krowom dachu nad głową, itp. leży po stronie AgroRendite. Nie trzeba nic robić, aby cieszyć się z comiesięcznych zysków - typowy przykład dochodu pasywnego.


Z Y S K I   Z   L O K A T Y

W naszych lokatach opartych o AgroBiznes nie tylko ulokowany kapitał jest bezpieczny i gwarantowany, również zyski są umownie gwarantowane, przez cały okres trwania umowy.

Zgodnie z zawieraną umową dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 18%, płatne miesięcznie, jako 1,5% od wartości ulokowanej kwoty. Zyski wypłacane są, co miesiąc, pomiędzy 25-31 dniem danego miesiąca. Umowa jest spisywana na 4 lata, czyli całkowity zysk to 72%, łącznie za te 4 lata. 


Jeśli Wydzierżawiający chciałby reinwestować wypłacany mu, co miesiąc czynsz, to może to zrobić kupując kolejne zwierzę hodowlane z naszej oferty. Dla osób reinwestujących posiadamy, oprócz krów, również do kupienia kozy w cenie tylko 600 zł za sztukę. Za kozy również płacimy czynsz 1,5% miesięcznie przez cały okres trwania umowy.

Przy takiej reinwestycji zyski są już większe bo liczymy je w procencie składanym, który wygląda następująco:

W pierwszym roku osiągamy zysk 19,56%

W drugim roku osiągamy zysk 23,39%

W trzecim roku osiągamy zysk 27,96%

W czwartym roku osiągamy zysk 33,43%

Łączny zysk z dzierżawy, za 4 lata umowy, przy pełnej reinwestycji zysków, wynosi 104,35%


Przykładowe kwoty czynszu od wydzierżawianych krów.

Bez reinwestycji otrzymywanego czynszu - 18% rocznie (za 4 lata 72%):

10 krów – lokata 115.000 zł – czynsz 1.725 zł miesięcznie – 20.700 zł rocznie – 82.800 zł przez 4 lata
50 krów – lokata 575.000 zł – czynsz 8.625 zł miesięcznie – 103.500 zł rocznie – 414.000 zł przez 4 lata
100 krów – lokata 1.150.000 zł – czynsz 17.250 zł miesięcznie – 207.000 zł rocznie – 828.000 zł przez 4 lata

Z reinwestycją otrzymywanego czynszu – średniorocznie 26.08% (za 4 lata 104.35%):

10 krów – lokata 115.000 zł – czynsz 2.500 zł miesięcznie – 30.000 zł rocznie – 120.000 zł przez 4 lata
50 krów – lokata 575.000 zł – czynsz 12.500 zł miesięcznie – 150.000 zł rocznie – 600.000 zł przez 4 lata
100 krów – lokata 1.150.000 zł – czynsz 25.000 zł miesięcznie – 300.000 zł rocznie – 1.200.000 zł przez 4 lata

OTWÓRZ SWOJĄ LOKATĘ

Jeśli nasza oferta wydaje się dla Ciebie atrakcyjna i chciałbyś rozpocząć z nami współpracę, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami, lub kontaktu poprzez e-mail. Omówimy szczegóły współpracy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Technicznie proces nawiązania współpracy przebiega następująco:

Wydzierżawiający (czyli Inwestor) po podjęciu decyzji o otwarciu lokaty, wypełnia Formularz Zamówienia, oraz Umowę Zakupu i Dzierżawy Krów Wysokomlecznych. W tej umowie Wydzierżawiający daje dzierżawcy (Spółka AgroRendite) informację, że jest zainteresowany kupnem konkretnej ilości krów i wpłaca 10% kaucji rezerwacyjnej. Po otrzymaniu kaucji dzierżawca przygotowuje wymaganą ilość krów, wraz z przynależnym im miejscem w gospodarstwie. Gdy wszystko jest logistycznie zgrane, Wydzierżawiający może wpłacić pozostałe 90% należności.  Następnie Wydzierżawiający otrzymuje dokumenty własności zakupionych krów – fakturę VAT oraz certyfikat własności z indywidualnymi numerami krów. Czynsz Wydzierżawiającemu jest naliczany od drugiego dnia po wystawieniu faktury VAT.


PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEDSIĘWZIĘCIE


RENDITE Sp. z o.o.

Adres:  
BRONISŁAWA CZECHA 7
43-300 BIELSKO-BIAŁA


KRS: 0000383294
REGON: 241929806
NIP: 9372647493
AGRORENDITE Sp. z o.o.

Adres:  
ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 27, lok. 8
31-514 KRAKÓW

KRS: 0000985642  
REGON: 522734413  
NIP: 6751768437

MILK INVEST Sp. z o.o.

Adres:  
LORKI 12
13-324 GRODZICZNO

KRS: 0000915042
REGON: 389626086
NIP: 8771484419