Inwestycyjne Lokaty Kapitałowe

Finanse pod kontrolą

BEZPIECZEŃSTWO

DYWERSYFIKACJA

ELASTYCZNOŚĆ
ZYSKI

Informacje wstępne

Wieloletnie doświadczenie w branży finansowej nauczyło nas odpowiedzialności, dlatego każda oferta, którą przedstawiamy Klientowi jest zawsze przez nas sprawdzona oraz pozytywnie zweryfikowana przez naszych Współpracowników i przez setki naszych Klientów.

Z wielu dostępnych na rynku ofert przedstawimy tu jedną, która jest postrzegana przez nas i przez naszych Klientów jako najbardziej atrakcyjna, zarówno pod kątem bezpieczeństwa lokowanych środków, jak i osiąganych, co roku, zysków.

Kilka lat temu, szukając atrakcyjnych form lokowania oszczędności, natrafiliśmy w Czechach na produkt finansowy, który nie miał odpowiednika na rynku polskim. Przez pierwsze dwa lata, tylko w wąskim gronie - grupą najbliższych współpracowników oraz rodziną i znajomymi, poznawaliśmy produkt i firmę inwestując tam nasze oszczędności. Gdy już mieliśmy pewność co do tego, że produkt jest w pełni bezpieczny i opłacalny, a firma go oferująca, godna zaufania, postaraliśmy się o licencje umożliwiające dystrybucję tego produktu finansowego w Polsce, wśród naszych Klientów.

Obecnie, już od 2016 roku, Klienci w Polsce mogą cieszyć się z ponadprzeciętnych zysków uzyskiwanych z lokowania swojego kapitału.

Produkt finansowy, który będzie poniżej opisany, działa na zasadzie funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepublicznego - rodzaj Private Equity, Venture Capital. Jego statut nie pozwala na reklamowanie go w żadnych mediach, w tym w Internecie, dlatego wszelkie szczegóły, jak nazwa firmy, funduszu, itp. możemy przekazać tylko podczas kontaktu osobistego z naszym Przedstawicielem - spotkanie, rozmowa telefoniczna, korespondencja mailowa, itp.

Produktem finansowym, który tutaj nazywamy Inwestycyjną Lokatą Kapitałową zarządza czeska spółka akcyjna, która jest jedną z największych i najbardziej postępowych, zamkniętych grup inwestycyjnych w Czechach. Charakteryzuje ją pro-konsumenckie podejście i ekologiczne myślenie. Skupiają się na inwestowaniu powierzonych środków w dochodowe projekty, startupy, usługi i nieruchomości.

Wspierają startupy, które mają ogromny potencjał, ale nie mają wystarczająco dużo kapitału na realizację swoich planów i założeń. Obecnie wyłącznie wchodzą do firm o ugruntowanej pozycji, które zdołały zdobyć swoje miejsce na rynku, ale szukają strategicznego partnera do dalszego rozwoju. Zapewniają swoim partnerom wszelkie narzędzia, wsparcie i know-how, które są niezbędne do realizacji ich celów.

W Czechach, na Słowacji i w Austrii, a od kilku lat również w Polsce, Lokaty Kapitałowe są bardzo popularne i cieszą się, wśród Klientów, dużym uznaniem.

BEZPIECZEŃSTWO


Dla nas i dla wielu naszych Klientów, nie same zyski, a bezpieczeństwo lokowanych pieniędzy jest najważniejsze, dlatego zaczniemy od opisu firmy i produktu, właśnie pod kątem bezpieczeństwa.

Spółka zarządzająca Lokatami Kapitałowymi podlega pełnej kontroli i nadzorowi przez odpowiednie instytucje finansowe. Podobnie jak w Polsce Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Organ rejestracyjny: Czeski Bank Narodowy § 15 ust . 1 prawa n. 240/2013 Sb., firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne, CNB: Sygn. 2020/0310xx/CNB/570
Nadzór CDCP (CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV).

Spółka jest zarejestrowana pod międzynarodowym numerem identyfikacyjnym LEI (Legal Entity Identifier): 3157008955LGMRWAT7xx, przyznawanym dla firm finansowych, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa finansowego dla swoich klientów.
Spółka posiada również numer ISO 17442 nadawany firmom zapewniającym konsumentom usługi i produkty najwyższej jakości.

Ponadto Spółka przeszła pozytywną weryfikację statutową i finansową przeprowadzoną przez Bank PKO BP, gdzie Spółka ma otwarte swoje firmowe konto bankowe dla Klientów z Polski.

Na początku 2022 roku Spółka zleciła bardzo szczegółowy audyt finansowy firmie Deloitte – jednej z największych na Świecie i wielokrotnie nagradzanej za swój profesjonalizm. Audyt potwierdza wiarygodność Spółki, pokazuje wyniki finansowe i daje Klientowi pewność, że ulokowane przez niego pieniądze są bezpiecznie pomnażane. Audyt jest dostępny dla naszych Klientów i osób zainteresowanych współpracą.

Oprócz wszystkich licencji świadczących o całkowitym bezpieczeństwie firmy i ulokowanych w niej środków, najważniejsze są wewnętrzne zasady firmy, które służą bezpiecznemu i stabilnemu pomnażaniu naszych oszczędności bez zbędnego ryzyka finansowego.

Bezpieczeństwo naszych lokat jest dla Spółki zarządzającej, dla nas i dla naszych Klientów najważniejszą sprawą. W przeciwieństwo do inwestowania na giełdzie lub w funduszach inwestycyjnych itp., na naszych Lokatach Kapitałowych nikt nigdy nie stracił ani grosza, a to dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, odpowiedzialności i zasadom, którymi kieruje się Spółka.

Dzięki specyficznej strategii pomnażania pieniędzy, lokowaniu ich w bezpieczne narzędzia finansowe, odpowiedniej dywersyfikacji i odpowiedzialności firmy, nasi Klienci czują się bardzo komfortowo. Głównym zabezpieczeniem naszej lokaty jest wewnętrzna polityka firmy polegająca na systemowej minimalizacji ryzyka i obracaniu bardzo dużym kapitałem (obecnie równowartość ponad 4.5 miliarda złotych). Daje to ogromne możliwości na rynkach inwestorskich. Inwestując w startupy o ugruntowanej pozycji na rynku, kwestią jest, jak dużo uda się w najbliższych latach zarobić – strata na tym etapie nie jest już możliwa.

Wewnętrzne, systemowe ustawienia bezpieczeństwa środków finansowych uniemożliwiają obniżenie się wartości posiadanego kapitału o więcej niż 0.06% (Stop Loss) w skali jednego dnia. W skali tygodnia, miesiąca, czy roku, NIGDY, od początku działalności firmy, nie było straty (dysponujemy wynikami, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, od 2016 roku).

DYWERSYFIKACJA

Nasze Lokaty Kapitałowe są tak zorganizowane, że Klient nie musi się niczym zajmować. Możemy, w dowolnym momencie zalogować się do swojego Biura obsługi Lokaty Kapitałowej, aby śledzić na bieżąco codzienne zyski na swojej Lokacie.

Najważniejszym aspektem naszych Lokat Kapitałowych jest dywersyfikacja, czyli podział sposobów, w których zarabiają nasze pieniądze, na wiele różnych dziedzin gospodarki. Ponadto, dzięki Lokatom Kapitałowym możemy inwestować nasze pieniądze w narzędzia finansowe, które dotychczas były dostępne tylko dla inwestorów dysponujących kapitałem w wysokości, co najmniej, kilku milionów złotych (np. udziały w spółkach typu startup).

Firma lokuje nasze pieniądze w najbardziej innowacyjne i dochodowe, a zarazem bezpieczne narzędzia finansowe – spółki typu startup w których Spółka zarządzająca Lokatami jest właścicielem lub ma znaczący udział. Nie są to startupy w początkowej fazie rozwoju lecz takie, które już działają na rynku dłuższy czas, produkt, lub usługa jest wysoce innowacyjna, startup osiąga już wysokie dochody i jest nastawiony na szeroki rozwój i sukces. Objęcie udziałów w takiej spółce startup, czyli dokapitalizowanie jej, ma na celu osiągnięcie takiej wartości spółki, aby mogła ona wejść na giełdę, np. NASDAQ i aby spółka zarządzająca Lokatami Kapitałowymi mogła spieniężyć część lub całość swoich udziałów, dzieląc się zyskami z inwestorami, czyli osobami, które założyły sobie Lokatę Kapitałową.

Spółka zarządzająca posiada obecnie udziały w kilku startupach z różnych dziedzin życia. Cechą wspólną wszystkich jest niezwykła innowacyjność i ekologiczne podejście biznesowe.

Przykładowe startupy w których mamy swoje udziały to np. spółka produkująca najszybszy na Świecie procesor dostosowany do pracy nad sztuczną inteligencja i przetwarzania danych w superkomputerach. Startup który opracował urządzenie medyczne, które poprzez neuromodulację mózgu umożliwia nieinwazyjne leczenie wielu chorób. Startup który tworzy kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia fizycznych obiektów do ultrarealistycznego środowiska cyfrowego 3D w najszybszy obecnie sposób. Startup który buduje najdokładniejszą cyfrową sieć danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Startup, który stworzył wirtualny asystent projektu, który planuje i zarządza pracą korzystając ze sztucznej inteligencji.

Inne projekty to np.: kilka zakładów produkcyjnych z różnych branż, np. produkują ekskluzywne łóżka z pościelami dla osób prywatnych i najbardziej ekskluzywnych hoteli na Świecie. Mają fabrykę ziołowych napojów energetycznych, fabrykę kosmetyków naturalnych, inwestują w odnawialne źródła anergii, nieruchomości, produkcję filmów, prywatne szkoły i wiele innych przedsięwzięć. W Marcu 2020 otwarli, jedną z największych we Czechach, fabrykę produkującą maseczki i płyny dezynfekcyjne, oraz zaczęli sprowadzać respiratory – są „na czasie”.

Pełną informację o Spółce zarządzającej, spółkach zależnych, szczegółach Lokaty Kapitałowej i wszystkich przedsięwzięciach startup, w których są inwestowane pieniądze z Lokat Kapitałowych otrzymuje osoba zainteresowana lokatą w postaci kilkunasto-stronicowej prezentacji.

Część koszyka inwestycyjnego Lokaty Kapitałowej, procentowo niewielka, ale generująca znaczące zyski, oparta jest o inwestycje w indeksy giełdowe, pary walutowe, surowce itp. Zarządzają tym profesjonalni Traderzy – jest to sztab osób, które zawodowo zajmują się analizą rynków i pomnażaniem naszych oszczędności poprzez najbardziej zaawansowane roboty algorytmiczne. Pieniądze Klienta są pod stałym nadzorem konkretnych osób i po osiągnięciu zaplanowanego zysku na dany dzień, wszystkie transakcje są zamykane, otwierane są ponownie kolejnego dnia roboczego. Dlatego mamy pewność, że nasze zyski nie są dziełem przypadku i nie podlegają wahaniom i stratom (Stop Loss 0.06%) jak np. w funduszach inwestycyjnych. Lokaty Kapitałowe to całkiem inny, pewny i dużo nowocześniejszy standard bezpiecznego pomnażania oszczędności. Klient nie musi też obawiać się takich sytuacji jak spadki na giełdzie, bessa, brak koniunktury itp., gdyż Lokaty Kapitałowe mają strategię opartą o zarabianiu na zmianie wartości indeksów, a nie tylko na ich wzrostach, dlatego też zarabiamy zawsze - bez względu, czy na rynkach są wzrosty, czy spadki.

Ponadto, celem jeszcze mocniejszej dywersyfikacji, część kapitału inwestowana jest w nieruchomości biurowe (Praga, Dubaj) oraz obligacje i akcje największych spółek giełdowych - Blue-Chips (Facebook, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, Netflix, Google, Coca-Cola, IBM, itp.).

We wszystkich wymienionych powyżej przedsięwzięciach mamy swoje udziały, więc nasz koszyk inwestycyjny obejmuje łącznie kilkadziesiąt różnych pozycji finansowych, jest więc idealnie zdywersyfikowany i przynosi nam zyski bez względu na aktualną sytuację finansową na rynkach światowych.

ELASTYCZNOŚĆ

Lokata Kapitałowa jest bardzo elastyczna. Można tutaj zarówno pozostawić, na jakiś czas, swój, przeznaczony na ten cel, kapitał, bez wpłacania jakichkolwiek dalszych składek, można też wpłacać sobie dowolne kwoty w dowolnym momencie, nawet regularnie, np. co miesiąc.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, czyli to Klient decyduje, jak długo chce lokować pieniądze i kiedy je chce wypłacić. Przy czym minimalnym okresem trwania Lokaty są 24 miesiące, ale może ona trwać dowolnie długo.

Po roku pieniądze można już wypłacić w każdym momencie jako całość kapitału lub jego część. Zyski można wypłacać od samego początku, czyli od otwarcia Lokaty.

Po otwarciu Lokaty, Klient otrzymuje dostęp do swojego biura, gdzie można na bieżąco śledzić kwoty które przyrastają na Jego koncie. Raz w tygodniu Klient otrzymuje na email informacje o przypisanych zyskach za poprzedni tydzień i zestawienie zysków za dany miesiąc, rok i poprzednie lata.

Minimalna wpłata startowa na Lokatę Kapitałową to 30.000 zł. Nie ma ograniczenia górnej wysokości wpłaty. Klient może sobie również dokonywać wpłat dodatkowych od 200 zł wzwyż i tak często, jak chce.

Pieniądze możemy wpłacać w złotówkach na specjalnie w tym celu utworzone konto Lokaty Kapitałowej w Banku PKO BP.

ZYSKI

Wpłacone pieniądze na Lokatę Kapitałową zaczynają dla Klienta pracować na drugi dzień roboczy po otrzymaniu wpłaty. Po zalogowaniu się do swojego Office Lokaty Kapitałowej, Klient widzi zyski, zarówno procentowo, jak i kwotowo, jakie generuje jego lokata dzień po dniu. Zyski te w Office są aktualizowane raz w tygodniu – za poprzedni tydzień.

Oprócz zysków wynikających z inwestycji, Klient zarabia również na kursie walutowym, ponieważ Lokaty Kapitałowe są denominowane do Korony Czeskiej, a dzięki bardzo korzystnemu, od wielu lat, kursowi PLN/CZK, na różnicy kursowej zarabiamy, co roku, znaczny procent.

Dotychczasowe roczne zyski na Lokacie Kapitałowej, wraz z zyskiem na kursie walutowym PLN/CZK:

za rok 2016 - zysk brutto 37.64%
za rok 2017 - zysk brutto 25.21%
za rok 2018 - zysk brutto 26.17%
za rok 2019 - zysk brutto 24.35%
za rok 2020 - zysk brutto 27.52%
za rok 2021 - zysk brutto 27,74%

Kapitalizacja odsetek następuje codziennie, dzięki czemu (procent składany) rzeczywiste zyski są o ponad 3% rocznie wyższe, niż te wyliczone w procencie prostym.
Na różnicy kursowej Złotówki do Korony czeskiej zarabiamy, co roku, 5%-8%.

Oprócz regularnych zysków pokazanych powyżej dodatkowym bonusem dla Klienta, jest uwzględnienie w zyskach wynikających ze sprzedaży przez Spółkę zarządzającą udziałów, akcji, w poszczególnych startupach. Klienci otrzymają dodatkowe zyski osiągnięte ze sprzedaży udziałów w danym startupie w zależności od procentowego udziału danego projektu w całym portfelu inwestycyjnym Spółki. Przewidywane zyski to będą dodatkowe, dwucyfrowe procenty zysków, niezależnie od bieżących zysków. Łączne roczne zyski mogą być więc nawet dwukrotnie wyższe od tych z zaprezentowanych powyżej. Przewidywana sprzedaż projektów przez Spółkę planowana jest, mniej więcej, raz do roku.

Lokatę można założyć sobie on-line - zajmuje to nie więcej niż 10 minut.