Gwarantowana Lokata Kapitału

Poznaj więcej szczegółów

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o hodowlę Krów Wysokomlecznych

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach, napisz lub zadzwoń do nas.

Informacje wstępne

Jako grupa podmiotów działających na rynku finansowym, posiadamy ogromne, 35 letnie doświadczenie ze wszelkiego rodzaju narzędziami finansowymi, począwszy od nieruchomości, poprzez giełdę, fundusze inwestycyjne, złoto, diamenty inwestycyjne, Forex, a kończąc, ostatnimi laty, na OZE, kryptowalutach i startupach. W 2021 roku postanowiliśmy zainwestować w AgroBiznes i wrócić, niejako, do korzeni – do produkcji żywności.

To nasze wieloletnie doświadczenie w branży finansowej nauczyło nas, aby zawsze stawiać bezpieczeństwo lokaty kapitału na pierwszym miejscu. We wszystkich rozmowach, które prowadzimy z naszymi Inwestorami, parametr bezpieczeństwa pieniędzy jest zawsze priorytetem. Zysk, ok, dobrze jak jest atrakcyjny, ale parametr bezpieczeństwa jest zawsze najważniejszy.

Nasze lokaty kapitałowe są dostosowane do możliwości i potrzeb każdego Inwestora – zarówno początkującego, dysponującego kapitałem rzędu kilku tysięcy złotych, jak i Inwestorów chcących ulokować kapitał liczony w dziesiątkach milionów złotych.

Czas trwania lokat również jest bardzo elastyczny – mamy oferty krótkoterminowe – kilkumiesięczne, jak i długoterminowe – na kilka lat.  Wszystkie parametry naszych lokat, łącznie z zyskiem, są gwarantowane umową, ubezpieczone, a posiadacz lokaty staje się rzeczywistym, pełnoprawnym właścicielem aktywa, które przynosi mu zyski.

Ofertę, którą tutaj przedstawiamy jest rodzajem lokaty kapitału, opartą o umowę, w której gwarantujemy Inwestorowi zysk w wysokości 18% rocznie, wypłacany miesięcznie po 1.5%. Zysk jest czynszem dzierżawnym z aktywa, którego jedynym właścicielem jest sam Inwestor.

Warunki lokaty w skrócie

 • Czas trwania lokaty 4 lata.
 • Lokata z minimalnym wkładem 11.500 zł i wielokrotnością tej kwoty.
 • Gwarantowana umową stopa zwrotu 18% rocznie (łącznie 72%), wypłacane miesięcznie po 1,5%.
 • Umowa jest czynszem dzierżawnym, więc podatek jak za najem czyli od 8,5%.
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, czyli po 4 latach.
 • Zabezpieczenie prawem własności (umowa, faktura, certyfikat ARiMR) na aktywie czyli krowie wysokomlecznej.

Bezpieczeństwo

Nasze wieloletnie doświadczenie w finansach, nauczyło nas, aby zawsze stawiać bezpieczeństwo lokaty kapitału na pierwszym miejscu. We wszystkich rozmowach, które prowadzimy ze swoimi Partnerami biznesowymi i Klientami, parametr bezpieczeństwa pieniędzy jest zawsze priorytetem. Zysk, ok, dobrze jak jest atrakcyjny, ale parametr bezpieczeństwa jest najważniejszy.

Jeśli lokata kapitału ma być bezpieczna, pozbawiona zbędnego ryzyka to musimy odrzucić wszystkie narzędzia finansowe oparte o fundusze inwestycyjne, giełdy, akcje, obligacje, złoto, kryptowaluty, startupy, itp., czyli wszystko co podlega mniejszej lub większej spekulacji na rynku.

Pozostało nam powrócić do najbardziej podstawowego i najstarszego prawa rzeczowego jakim jest prawo własności. Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym pozwalającym właścicielowi czerpać korzyści z rzeczy i dowolnie nią dysponować w zakresie obowiązującego prawa. Jeśli będziemy wyłącznymi właścicielami aktywa, na którym zarabiamy pieniądze, to będzie to jedna z najbezpieczniejszych lokat kapitału z jakimi możemy się spotkać.

Właśnie tutaj przedstawiamy taki rodzaj lokaty kapitału, która jest pozbawiona zbędnego ryzyka. Wszystkie parametry lokaty są gwarantowane umową, ubezpieczone, a posiadacz lokaty staje się rzeczywistym, pełnoprawnym właścicielem aktywa, które przynosi mu zyski.

Zalety produkcji żywności

Mimo wszelkich problemów gospodarczych, które mogą się wydarzać na rynkach, ludzie zawsze będą musieli jeść, mogą z wielu rzeczy zrezygnować, ale nie z jedzenia.

Dlatego lokata kapitału w produkcję jedzenia jest czymś, co zawsze przyniesie zyski i jest pewne. Postanowiliśmy więc że najlepszym aktywem na którym można bezpiecznie i dużo zarobić będzie aktywo związane z produkcją żywności. Z kolei produktem spożywczym o bardzo dużym potencjale na rynkach światowych jest mleko i jego produkty pochodne (konkretnie mleko w proszku, którego głównym odbiorcą są Chiny). Dlatego zdecydowaliśmy że naszym nośnikiem kapitału, aktywem, które będzie przynosiło wysoką stopę zwrotu z ulokowanego kapitału będzie producent tego mleka – krowa ras wysokomlecznych.

Kluczem do sukcesu jest skala przedsięwzięcia – małe gospodarstwa są nierentowne. My posiadamy już kilka tysięcy krów w 9 dużych gospodarstwach i regularnie kupujemy kolejne.  Dysponujemy również bardzo dużym areałem gruntów ornych zarówno na własne potrzeby paszowe jak i na sprzedaż.

Możliwości

Nasza oferta wynika z połączenia wieloletniego doświadczenia na rynkach finansowych i dwupokoleniowego doświadczenia w AgroBiznesie, w produkt dostępny dla każdego, generujący pewny, stabilny dochód pasywny.

Mamy pewność, że jest to dobry kierunek – najlepszy przykład, że wiele najbogatszych na świecie osób lokuje swoje pieniądze właśnie w AgroBiznes – np. Bill GatesJeff Bezos, John Malone, Ted Turner i inni.

Również my, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu na rynkach finansowych i priorytetowi bezpieczeństwa, podjęliśmy decyzję o zaangażowanie się w produkcję żywności, jako pewny, bezpieczny i zyskowny sposób lokowania kapitału.

Co istotne sama lokata kapitału w AgroBiznes, szczególnie krowy wysokomleczne nie powstała z myślą o ofercie publicznej, lecz na potrzeby wewnętrzne Spółki. Dysponując sporym kapitałem postanowiliśmy dobrze go ulokować. Z założenia interesowały nas tylko i wyłącznie w pełni bezpieczne narzędzia, bez narażania się na jakąkolwiek stratę.

Po bardzo szczegółowej analizie rynku wybraliśmy właśnie lokatę kapitału w krowy wysokomleczne. Ulokowaliśmy tam, własny kapitał i dopiero po ok. półtora roku, oceniliśmy, że potencjał rynku jest na tyle duży, że własnym kapitałem w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zaspokoić popytu. Dlatego umożliwiliśmy dostęp do tej oferty inwestorom z zewnątrz.  W tym celu utworzyliśmy nową spółkę – AgroRendite.

Spółka AgroRendite umożliwia Inwestorom zewnętrznym lokatę kapitału w AgroBiznes, konkretnie, w przypadku niniejszej oferty – w hodowlę krów wysokomlecznych.

Lokata polega na kupieniu dowolnej ilości (od 1 sztuki, wzwyż) krów wysokomlecznych. Następnie, zgodnie z umową, dzierżawimy te krowy spółce rolniczej AgroRendite, która zajmuje się profesjonalną hodowlą i pozyskuje z tych krów mleko, obornik, cielęta i ostatecznie mięso.

Jako właściciele takiej lokaty stajemy się Wydzierżawiającymi i otrzymujemy z tytułu dzierżawy comiesięczny CZYNSZ. Dzierżawca (AgroRendite) co miesiąc wypłaca Wydzierżawiającemu 1,5% (18% rocznie) od kwoty którą ulokował.

Spółka AgroRendite współpracuje ze spółdzielnią Mlekovita – największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, obecna w 167 krajach na Świecie i zdolnościach przerobowych 8 mln litrów mleka na dobę.

Perspektywy wieloletniej lokaty kapitału są bardzo dobre – żywność cały czas drożeje, a ludzie muszą jeść… Ceny nawozów azotowych cały czas rosną, a krowy produkują ogromną ilość obornika, którego cena jest coraz wyższa, bo zastępuje nawozy azotowe. Właśnie obornik jest drugim, po mleku, faktorem zyskowności w naszym biznesie, który docelowo ma być też surowcem dla naszych biogazowni wytwarzających prąd. Nie do przecenienia jest również fakt, że każda nasza krowa wysokomleczna, co roku rodzi cielaka, który, jeśli to byczek, to jest sprzedawany, a jeśli krówka, to po 1,5 roku sama zaczyna produkować mleko. Hodowla rozwija się, więc, nawet bez zakupu nowych krów z zewnątrz.

Cechy lokaty kapitału w krowy wysokomleczne

Lokata kapitału w krowy wysokomleczne ma kilka wyróżników, które czynią ją bardzo atrakcyjną:

 1. Bezpieczeństwo lokaty – Wydzierżawiający kupuje krowy wysokomleczne, otrzymuje umowę zakupu i dzierżawy, otrzymuje fakturę VAT na pełną kwotę lokaty oraz potwierdzenie własności z indywidualnymi numerami poszczególnych zakupionych krów z certyfikatem ubezpieczenia. Bezpieczeństwo takiej lokaty jest najwyższe z możliwych – Wydzierżawiający jest jedynym właścicielem aktywa którym jest krowa wysokomleczna.
 2. Ponieważ umowa dotyczy dzierżawy, to dzierżawca (spółka) płaci Wydzierżawiającemu, CZYNSZ. Nie jest to procent od kapitału, odsetki, czy zysk z inwestycji, tylko czynsz. Z punktu widzenia podatkowego jest to taki sam czynsz jak za wynajem domu, mieszkania, itp. To oznacza, że płacimy od naszych dochodów z czynszu naprawdę mały podatek – jest to 8,5% przy dochodzie z czynszu do 100.000 zł i 12,5% przy dochodzie z czynszu powyżej 100.000 zł. Przypominam, że podatek przy zyskach kapitałowych to 19%, więc tutaj mamy ponad dwa razy niższy podatek!
 3. Ubezpieczenie – dzierżawca (Spółka) płaci pełne ubezpieczenie za nasze krowy. Jest to ubezpieczenie w PZU na wszystko co się może wydarzyć, w tym śmierć, chorobę, wypadek, itp. W przypadku padnięcia krowy lub jej ubytku na skutek innych okoliczności, dzierżawca nabywa na rzecz Wydzierżawiającego i dzierżawi nową krowę na takich samych warunkach jak dotychczas, więc Wydzierżawiający niczym nie ryzykuje.
 4. Umowy kupna dzierżawy krów wysokomlecznych standardowo są spisywane na 48 miesięcy (4 lata). W umowie każdy Wydzierżawiający ma zagwarantowane, że po tym okresie AgroRendite odkupi od niego krowy objęte umową za pełną kwotę, za którą zostały kupione, czyli 100% lokaty zostaje zwrócone na koniec umowy. Po tych 4 latach Wydzierżawiający może kontynuować współpracę kupując nowe krowy na kolejne 4 lata. Wydzierżawiający po uzgodnieniu z dzierżawcą, może, w razie potrzeby, zakończyć umowę wcześniej, niż po 4 latach i dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu 100% wpłaconych pieniędzy.
 5. Dostępność lokaty – minimalna kwota do ulokowania, to tylko 11.500 zł (tyle kosztuje 1 krowa wysokomleczna).  Górna granica lokaty nie jest określona, jednak łączna wartość lokaty powinna zawsze stanowić wielokrotność kwoty 11.500 zł.
 6. Wydzierżawiającego nie interesuje nic co jest związane z technicznymi aspektami Lokaty – całość obowiązków hodowlanych, weterynaryjnych, żywieniowych, ubezpieczeniowych, zapewnienia krowom dachu nad głową, itp. leży po stronie AgroRendite. Nie trzeba nic robić, aby cieszyć się z comiesięcznych zysków – typowy przykład dochodu pasywnego.

Zyski z lokaty

W naszych lokatach opartych o AgroBiznes nie tylko ulokowany kapitał jest bezpieczny i gwarantowany umową, również zyski są umownie gwarantowane, przez cały okres trwania umowy.

Zgodnie z zawieraną umową dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 18%, płatne miesięcznie, jako 1,5% od wartości ulokowanej kwoty. Zyski wypłacane są, co miesiąc, pomiędzy 25-31 dniem danego miesiąca. Umowa jest spisywana na 4 lata, czyli całkowity zysk to 72%, łącznie za te 4 lata.

Przykład lokaty:

Inwestor kupuje 20 krów wysokomlecznych po 11.500 zł każda.
Łączna kwota lokaty wynosi 230.000 zł (11.500 zł x 20 sztuk).
Inwestor otrzymuje fakturę VAT zakupu i staje się wyłącznym właścicielem zakupionych krów.

Od kolejnego miesiąca Inwestor zaczyna otrzymywać czynsz na swoje konto bankowe w wysokości 3.450 zł (230.000 zł x 1.5%). Czynsz w tej wysokości będzie Inwestorowi wypłacany przez kolejne 4 lata (48 miesięcy). Łącznie Inwestor otrzyma 165.600 zł czynszu dzierżawnego, co stanowi łączny zysk w wysokości 72%.
Po zakończonej umowie, czy po 4 latach spółka AgroRendite odkupuje od Inwestora krowy za kwotę, za którą je nabył, czyli 230.000 zł.

Przykładowe kwoty czynszu od wydzierżawianych krów.

 •  10 krów – lokata 115.000 zł – czynsz 1.725 zł miesięcznie – 20.700 zł rocznie – 82.800 zł przez 4 lata
 • 50 krów – lokata 575.000 zł – czynsz 8.625 zł miesięcznie – 103.500 zł rocznie – 414.000 zł przez 4 lata
 • 100 krów – lokata 1.150.000 zł – czynsz 17.250 zł miesięcznie – 207.000 zł rocznie – 828.000 zł przez 4 lata

Otwórz swoją lokatę

Jeśli nasza oferta wydaje się dla Ciebie atrakcyjna i chciałbyś rozpocząć z nami współpracę, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami, lub kontaktu poprzez e-mail. Omówimy szczegóły współpracy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Technicznie proces nawiązania współpracy przebiega następująco:

Wydzierżawiający (czyli Inwestor) po podjęciu decyzji o otwarciu lokaty, wypełnia Formularz Zamówienia, oraz Umowę Zakupu i Dzierżawy Krów Wysokomlecznych. W tej umowie Wydzierżawiający daje dzierżawcy (Spółka AgroRendite) informację, że jest zainteresowany kupnem konkretnej ilości krów i wpłaca 10% kaucji rezerwacyjnej. Po otrzymaniu kaucji dzierżawca przygotowuje wymaganą ilość krów, wraz z przynależnym im miejscem w gospodarstwie. Gdy wszystko jest logistycznie zgrane, Wydzierżawiający może wpłacić pozostałe 90% należności.  Następnie Wydzierżawiający otrzymuje dokumenty własności zakupionych krów – fakturę VAT oraz certyfikat własności z indywidualnymi numerami krów. Czynsz Wydzierżawiającemu jest naliczany od drugiego dnia po wystawieniu faktury VAT.

Podmioty odpowiedzialne

AGRORENDITE Sp. z o.o.

Adres:
ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA
BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 27, lok. 8
31-514 KRAKÓW

KRS: 0000985642

REGON: 522734413

NIP: 6751768437

RENDITE Sp. z o.o.

Adres:
BRONISŁAWA CZECHA 7,
43-300 BIELSKO-BIAŁA

KRS: 0000383294

REGON: 241929806

NIP: 9372647493

MILK INVEST Sp. z o.o.

Adres:
LORKI 12
13-324 GRODZICZNO

KRS: 0000915042

REGON: 389626086

NIP: 8771484419

Uzyskaj konsultację

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już teraz!