Nasza oferta

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o hodowlę krów wysokomlecznych

 • Czas trwania lokaty 4 lata.
 • Lokata z minimalnym wkładem 11.500 zł i wielokrotnością tej kwoty.
 • Gwarantowana umową stopa zwrotu 18% rocznie (łącznie 72%), wypłacane miesięcznie po 1.5%.
 • Umowa jest czynszem dzierżawnym, więc podatek jak za najem czyli od 8.5%.
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, czyli po 4 latach.
 • Zabezpieczenie prawem własności (umowa, faktura, certyfikat ARiMR) na aktywie czyli krowie wysokomlecznej.

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o hodowlę cieląt byczków

 • Czas trwania lokaty: 12 miesięcy
 • Kwota lokaty: od 1.800 zł (jedna sztuka), i wielokrotność tej kwoty.
 • Zysk: Gwarantowana umownie stopa zwrotu do 35% za 12 miesięcy (do 630 zł zysku za każdego byczka)
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, czyli po 12 miesiącach
 • Zabezpieczenie prawem własności (umowa, faktura, certyfikat ARiMR) na aktywie czyli cielaku.

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o hodowlę kóz mlecznych

 • Czas trwania lokaty: 6 lat.
 • Kwota lokaty: od 600 zł (jedna sztuka), i wielokrotność tej kwoty.
 • Zysk: Gwarantowana umownie stopa zwrotu 30% rocznie (łącznie 180% za 6 lat), wypłacane miesięcznie po 2,5%.
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, czyli po 6 latach.
 • Zabezpieczenie prawem własności (umowa, faktura, certyfikat ARiMR) na aktywie czyli kozie

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o nieruchomości rolne

 • Czas trwania lokaty: około 6 miesięcy, lub około 12 miesięcy
 • Kwota lokaty: od 50.000 zł, wzwyż.
 • Zysk: do 30% za lokatę trwającą około 6 miesięcy, lub do 50% za lokatę trwającą około 12 miesięcy.
 • Umowa jest czynszem dzierżawnym, więc podatek jak za najem czyli od 8.5%.
 • Zwrot 100% ulokowanej kwoty po zakończonej umowie, wraz z wypracowanym zyskiem.
 • Zabezpieczenie: umowa dzierżawy gruntu.

Gwarantowana Lokata Kapitału w Pasze

 • Czas trwania lokaty: 12 miesięcy.
 • Kwota lokaty: od 400 zł i wielokrotność tej kwoty.
 • Zysk: do 40% w skali roku, wypłacany wraz z kapitałem po 6 miesiącach od zakupu.
 • Brak jakiegokolwiek podatku dochodowego (sprzedaż po 6 miesiącach od zakupu)
 • Zabezpieczenie: umowa własności zakupionych pasz.

Gwarantowana Lokata Kapitału w oparciu o Drzewa Tlenowe

 • Czas trwania lokaty: do 6 lat.
 • Kwota lokaty: od 200 zł i wielokrotność tej kwoty.
 • Zysk: do 1.600 zł netto po 6 latach za każde zakupione drzewo – do 700% za 6 lat, czyli ok. 116% w skali roku.
 • Brak jakiegokolwiek podatku dochodowego (sprzedaż po 6 miesiącach od zakupu)
 • Zabezpieczenie: umowa własności każdego zakupionego drzewa.

Szkolenia

Jako firma GFinNET od 2015 roku jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Nr RIS:  2.24/00251/2015.

Jesteśmy niepublicznym ośrodkiem szkoleniowym, o zasięgu ogólnopolskim, prowadzącym doskonalenie pracowników oświaty i rad pedagogicznych. Prowadzimy również szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla organów administracji publicznej. Współpracujemy z gronem ekspertów i doświadczonych praktyków, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych szkoleń. Wykorzystujemy aktywne metody nauczania oraz udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe które umożliwiają zdobycie fachowej, praktycznej wiedzy.

Uzyskaj konsultację

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już teraz!