Gwarantowana Lokata Kapitału


Nasze wieloletnie letnie doświadczenie w finansach nauczyło nas, aby zawsze stawiać bezpieczeństwo lokaty kapitału na pierwszym miejscu. We wszystkich rozmowach, które prowadzimy ze swoimi Klientami, parametr bezpieczeństwa pieniędzy jest zawsze na pierwszym miejscu. Zysk, ok, dobrze jak jest atrakcyjny, ale parametr bezpieczeństwa jest najważniejszy. Jeśli lokata kapitału ma być bezpieczna, pozbawiona zbędnego ryzyka to musimy odrzucić wszystkie narzędzia finansowe oparte o fundusze inwestycyjne, giełdy, akcje, obligacje, złoto, kryptowaluty, startupy, itp., czyli wszystko co podlega mniejszej lub większej spekulacji na rynku.

Pozostało nam powrócić do najbardziej podstawowego i najstarszego prawa rzeczowego jakim jest prawo własności. Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym pozwalającym właścicielowi czerpać korzyści z rzeczy i dowolnie nią dysponować w zakresie obowiązującego prawa. Jeśli będziemy wyłącznymi właścicielami aktywa, na którym zarabiamy pieniądze, to będzie to jedna z najbezpieczniejszych lokat kapitału z jakimi możemy się spotkać. 

Właśnie tutaj przedstawiamy taki rodzaj lokaty kapitału, która jest pozbawiona zbędnego ryzyka. Wszystkie parametry lokaty są gwarantowane umową, ubezpieczone, a posiadacz lokaty staje się rzeczywistym, pełnoprawnym właścicielem aktywa, które przynosi mu zyski.

 

Jako firma GFinNET od 2015 roku jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Nr RIS:  2.24/00251/2015.

Jesteśmy niepublicznym ośrodkiem szkoleniowym, o zasięgu ogólnopolskim, prowadzącym doskonalenie pracowników oświaty i rad pedagogicznych. Prowadzimy również szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla organów administracji publicznej. Współpracujemy z gronem ekspertów i doświadczonych praktyków, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych szkoleń. Wykorzystujemy aktywne metody nauczania oraz udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe które umożliwiają zdobycie fachowej, praktycznej wiedzy.