SZKOLENIA

Jako firma GFinNET od 2015 roku jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Nr RIS: 2.24/00251/2015.

Jesteśmy niepublicznym ośrodkiem szkoleniowym, o zasięgu ogólnopolskim, prowadzącym doskonalenie pracowników oświaty i rad pedagogicznych. Prowadzimy również szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla organów administracji publicznej. Współpracujemy z gronem ekspertów i doświadczonych praktyków, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych szkoleń. Wykorzystujemy aktywne metody nauczania oraz udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe które umożliwiają zdobycie fachowej, praktycznej wiedzy.


Tematy ogólne naszych szkoleń:

 • Podnoszenie jakości pracy na stanowiskach administracyjnych
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi
 • Trudny Klient
 • Znaczenie neurodydaktyki w praktyce szkolnej
 • Pomoc publiczna
 • Nowe trendy na rynku pracy
 • Compliance w podmiotach prawnych
 • E-commerce nowoczesna branża
 • Przedsiębiorczość w zakresie praktycznym
 • Sposoby radzenia sobie w obliczu agresji
 • BHP w oświacie

Wybrane, szczegółowe tematy prowadzonych szkoleń:


I. Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek:
1. Na początku drogi dyrektora – trudna sztuka mądrego zarządzania zespołem.
2. Kompetencje menadżerskie dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej – techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów.
3. Jak skutecznie kształtować wizerunek szkoły?

II. Ocenianie kształtujące (rozwojowe) oraz tematy powiązane:
1. Skuteczne uczenie i uczenie się w praktyce – ocenianie kształtujące.
2. Ważne pytania – ważne odpowiedzi. Rola pytania w procesie uczenia i uczenia się.
3. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym.

III. Kompetencje kluczowe:
1. Kompetencje kluczowe w szkole.
2. Kompetencje kluczowe w szkole a ocenianie kształtujące.
3. Aktywizujące metody w edukacji – skuteczne, motywujące, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów.
4. Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach.
5. Rozwijanie kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.
6. Jak być coachem i tutorem dla ucznia? O mocy relacji w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu.
7. Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole.
8. Realizacja projektu edukacyjnego. O metodzie projektu i inspirujących pomysłach na jego realizację.
9. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich. Jak rozwijać i wzmacniać samorządność i przedsiębiorczość uczniów? Praca samorządu uczniowskiego i wolontariatu szkolnego.
10. Rozwój kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela i ucznia.
11. Rozwój kompetencji kluczowych: komunikacja interpersonalna – jak osiągać porozumienie.

IV. Inna tematyka:
1. Ważne wybory – nauczyciel wspierający uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie w praktyce. Psychologiczne aspekty oceniania. Ocenianie w dokumentacji szkoły.
3. Determinanty pracy domowej ucznia.
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Rodzice partnerami szkoły ,ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
6. Sztuka negocjacji między nami. Negocjacje przełamujące.
7. Gdy grunt pali się pod nogami. Jak radzić sobie z konfliktami, kryzysami, barierami w szkolnej społeczności.
8. Budowanie silnego zespołu opartego na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju przedszkola, szkoły, placówki. O co zadbać pracując w zespołach?
9. Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole.
10. Mistrzostwo zawodowe i rozwój osobisty nauczyciela. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
11. Motywacja i motywowanie w pracy nauczyciela.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.
13. Jak skutecznie kształtować wizerunek szkoły i nauczyciela w środowisku.