Szkolenia

Poznaj więcej szczegółów

Jakie szkolenia oferujemy?

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby omówić szczegóły naszej oferty szkoleniowej.

Informacje wstępne

Jako firma GFinNET od 2015 roku jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Nr RIS: 2.24/00251/2015.

Jesteśmy niepublicznym ośrodkiem szkoleniowym, o zasięgu ogólnopolskim, prowadzącym doskonalenie pracowników oświaty i rad pedagogicznych. Prowadzimy również szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla organów administracji publicznej. Współpracujemy z gronem ekspertów i doświadczonych praktyków, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych szkoleń. Wykorzystujemy aktywne metody nauczania oraz udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe które umożliwiają zdobycie fachowej, praktycznej wiedzy.

Tematy ogólne naszych szkoleń:

 • Podnoszenie jakości pracy na stanowiskach administracyjnych
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi
 • Trudny Klient
 • Znaczenie neurodydaktyki w praktyce szkolnej
 • Pomoc publiczna
 • Nowe trendy na rynku pracy
 • Compliance w podmiotach prawnych
 • E-commerce nowoczesna branża
 • Przedsiębiorczość w zakresie praktycznym
 • Sposoby radzenia sobie w obliczu agresji
 • BHP w oświacie

Wybrane, szczegółowe tematy prowadzonych szkoleń:

 1. Na początku drogi dyrektora – trudna sztuka mądrego zarządzania zespołem.
 2. Kompetencje menadżerskie dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej – techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów.
 3. Jak skutecznie kształtować wizerunek szkoły?
 1. Skuteczne uczenie i uczenie się w praktyce – ocenianie kształtujące.
 2. Ważne pytania – ważne odpowiedzi. Rola pytania w procesie uczenia i uczenia się.
 3. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym.
 1. Kompetencje kluczowe w szkole.
 2. Kompetencje kluczowe w szkole a ocenianie kształtujące.
 3. Aktywizujące metody w edukacji – skuteczne, motywujące, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów.
 4. Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach.
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.
 6. Jak być coachem i tutorem dla ucznia? O mocy relacji w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu.
 7. Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole.
 8. Realizacja projektu edukacyjnego. O metodzie projektu i inspirujących pomysłach na jego realizację.
Uzyskaj konsultację

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już teraz!